Chemická a mikrobiologická laboratoř

Akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s. pod číslem 1142.
Osvědčení č.j.: 327/2015 ze 13.5.2015, platnost do 13.5.2020.
Laboratoř je soukromá, má jednoho majitele a provádí svou činnost na základě živnostenského listu. Od roku 1991 provádíme chemické a mikrobiologické zkoušky pro soukromé firmy a pro občany. Od roku 2007 sídlíme ve vlastních prostorách v katastru města Písku (mapa) s dobrou dostupností a možností parkování.

©2018 - Laboratoř Písek