Laboratoře

Zpracováváme vzorky:

 • Potravinářského průmyslu (maso a masné výrobky, pekařské výrobky, mléčné výrobky)
 • Ověření hygieny provozů (stěry, ovzduší, potraviny, jatečně upravená těla)
 • Pitných vod (dle platné legislativy i dle přání zákazníka)
 • Odpadních vod (dle vydaných povolení i dle přání zákazníka)
 • Bazénových (koupacích) vod
 • Zemědělských produktů, krmiv a krmných směsí (včetně vyhodnocení výsledků)
 • Surovin z různých výrob
 • Kosmetických výrobků
 • Půdy
 • Kalů
 • Odpadů
 • Vstupů a výstupů bioplynových stanic

Součástí analýz je základní vyhodnocení výsledků a doporučení. Tyto činnosti v běžném rozsahu neúčtujeme. Provádíme i složitější posouzení a konzultace. Po dohodě se zákazníkem účtujeme smluvní cenu.

Chemická laboratoř
Mikrobiologická laboratoř
Laboratoř krmiv
Laboratoř pro bioplyn

©2020 - Laboratoř Písek