Laboratoře

Zpracováváme vzorky:

  • Potravinářského průmyslu (maso a masné výrobky, pekařské výrobky, mléčné výrobky)
  • Ověření hygieny provozů (stěry, ovzduší, potraviny, jatečně upravená těla)
  • Pitných vod (dle platné legislativy i dle přání zákazníka)
  • Odpadních vod (dle vydaných povolení i dle přání zákazníka)
  • Bazénových (koupacích) vod
  • Zemědělských produktů, krmiv a krmných směsí (včetně vyhodnocení výsledků)
  • Surovin z různých výrob
  • Kosmetických výrobků
  • Půdy
  • Kalů
  • Odpadů
  • Vstupů a výstupů bioplynových stanic

Součástí analýz je základní vyhodnocení výsledků a doporučení. Tyto činnosti v běžném rozsahu neúčtujeme. Provádíme i složitější posouzení a konzultace. Po dohodě se zákazníkem účtujeme smluvní cenu.

Chemická laboratoř
Mikrobiologická laboratoř
Laboratoř krmiv
Laboratoř pro bioplyn

©2018 - Laboratoř Písek