Chemická laboratoř

Laboratoř

Chemické analýzy vzorků:

  • potravin
  • výživové hodnoty potravin
  • pitných, odpadních a bazénových vod
  • zemědělských produktů a krmiv
  • surovin
  • kosmetických výrobků
  • vstupů a výstupů bioplynových stanic
  • půdy
  • kalů
  • odpadů

Součástí některých analýz je základní vyhodnocení výsledků a doporučení. Tyto činnosti v běžném rozsahu neúčtujeme. Provádíme i složitější posouzení a konzultace. Po dohodě se zákazníkem účtujeme smluvní cenu.

 

©2020 - Laboratoř Písek