Laboratoř pro bioplyn

Chemické analýzy vzorků:

 • analýza fermentátu pro základní vyhodnocení (FOS, TAC, kyseliny, sušina a popel, N-NH3, pH)
 • doplňkové analýzy fermentátu (konduktivita, viskozita, kovy)
 • analýzy digestátu (pro hnojení a registraci)
 • analýzy surovin
 • speciální analýzy dle zadání zákazníka

Mikrobiologické analýzy vzorků:

 • základní analýza digestátu (Escherichia coli, Salmonella, enterokoky)
 • mikrobiologická aktivita fermentátu
 • základní mikrobiologie surovin (plísně apod.)
 • inhibiční působení fermentátu a surovin (čtyřplotnová metoda)

Anaerobní testy pro bioplynové stanice:

 • výtěžnost plynu a metanu z různých substrátů (pevné i kapalné) dávkovými testy
 • výtěžnost plynu a metanu z fermentátu
 • zbytková výtěžnost plynu z digestátu
 • inhibiční působení substrátů (provozní test)
 • dávkové testy je možné přizpůsobit podmínkám konkrétní bioplynové stanice (teplota, doba zdržení atp.)
 • je možné provést komplexní porovnávací testy ve 25 lt fermentorech s možností úpravy teploty, intenzity krmení, přídavkům různých látek, odběru vzorků atp.

Odběry a svoz vzorků k analýzám:
Vzorky pro běžné vyhodnocení odebírá zákazník do vzorkovnic dodaných laboratoří. Laboratoř tyto vzorky sváží pravidelnými svozovými linkami.
Pokud je potřeba provést odběr vzorku pracovníkem laboratoře, je to možné po předchozí domluvě.

©2020 - Laboratoř Písek