Úvod
Dnes je středa 28.6.2017

Chemická a mikrobiologická laboratoř

Akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s. pod číslem 1142.
Osvědčení č.j.: 327/2015 ze 13.5.2015, platnost do 13.5.2020..


Předmět akreditace:

Chemické a mikrobiologické analýzy potravin, vod, krmiv, kalů, půd, biomasy.
Mikrobiologické analýzy kosmetických výrobků, stěrů a vnitřního ovzduší.
Mikrobiologická kontrola čistoty ploch a předmětů přicházejících do styku s potravinami.
Stanovení výhřevnosti paliv.

Odběr vzorků pitných, odpadních a bazénových vod.
Odběr kalů, sedimentů a pevných materiálů.


Naše další činnost

Chemické a mikrobiologické zkoušky pro bioplynové stanice, testování výtěžnosti substrátů, zbytkové výtěžnosti digestátu, inhibiční působení substrátů a tekutých materiálů, analýzy pro registraci digestátu a hygienickou službu.

Vlastní svozné linky vzorků po celé ČR.

Odběry vzorků vlastními pracovníky po celé ČR.

Konzultace a doporučení k analýzám.

pohled na laboratoř
Kontakt
Podporujeme