laboratoř

PÍSEK

více informací

Chemická a mikrobiologická laboratoř

Akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s. pod číslem 1142. Osvědčení č.j.: 292/2020 ze 6.5.2020, platnost do 6.5.2025. Laboratoř je soukromá, má jednoho majitele a provádí svou činnost na základě živnostenského listu. Od roku 1991 provádíme chemické a mikrobiologické analýzy pro soukromou i státní sféru, pro právnické i fyzické osoby a i pro občany. Od roku 2007 sídlíme ve vlastních prostorách v katastru města Písku (mapa) s dobrou dostupností a možností parkování.
O nás